Medycyna estetyczna

Głównym zadaniem medycyny estetycznej jest poprawa jakości życia pacjentów. Dyscyplina ta pozwala usunąć niedoskonałości o różnym podłożu, co przekłada się na satysfakcję z własnego wyglądu. Nastawiona jest przede wszystkim na działania profilaktyczne, ale również leczy zaawansowane zmiany. W dużej mierze skupia się na zahamowaniu procesów starzenia się skóry i likwidacji zmarszczek, ale przynosi też dobre efekty w zwalczaniu wielu innych problemów natury estetycznej. Poza problematyką starzenia medycyna estetyczna zajmuje się również korektą szeroko pojętych defektów estetycznych o rozmaitym podłożu, takich jak: blizny, zapadnięte policzki, zbyt małe piersi, miejscowa otyłość, cellulit, rozstępy i wiele innych mogących wpłynąć na dyskomfort płynący z własnego wyglądu. Natomiast zakres kompetencji lekarza medycyny estetycznej oraz zaawansowania zabiegów z tej dziedziny lokują się między kosmetologią a chirurgią estetyczną. W odróżnieniu od chirurgii plastycznej, medycyna estetyczna opiera się wyłącznie na pozachirurgicznych zabiegach o charakterze małoinwazyjnym. Są to jednak interwencje bardziej zaawansowane, mocniej ingerujące w głębsze partie skóry niż powierzchowne działania kosmetyczne czy kosmetologiczne. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej nie wymagają pobytu w szpitalu i są wykonywane ambulatoryjnie.

emi 7729 - Medycyna estetyczna
emi 7743 - Medycyna estetyczna

Najczęściej zadawane pytania

Przy wykonywaniu zabiegów medycyny estetycznej najważniejsze jest bezpieczeństwo. Zabiegi te nie ratują życia, a mają poprawić jego komfort, dlatego jakiekolwiek ryzyko z nimi związane musi być minimalne. Nasi lekarze udzielą profesjonalnej i obiektywnej porady odnośnie wskazań, jak i ewentualnego ryzyka danej procedury.
Zabiegi medycyny estetycznej w naszej Klinice wykonywane są wyłącznie przez lekarzy. Minimalnie inwazyjne zabiegi wykonywane są przez lekarzy medycyny estetycznej. Gdy potrzebna jest interwencja chirurgiczna, nasi pacjenci mają okazję skorzystania z wiedzy i umiejętności specjalistów chirurgii i chirurgii plastycznej.
Nasi lekarze, obok specjalizacji lekarskich w innych dziedzinach medycyny, posiadają także dodatkowe wykształcenie wyższe w zakresie medycyny estetycznej, są więc dyplomowanymi lekarzami medycyny estetycznej. Nieustannie podnoszą również swoje kwalifikacje, uczestnicząc regularnie w profesjonalnych kursach, szkoleniach i konferencjach.
To zależy od zabiegu. Większość zabiegów medycyny estetycznej łączy się z niewielkim naruszeniem ciągłości skóry za pomocą igły lub promienia lasera, są więc zabiegami minimalnie inwazyjnymi.
Każde naruszenie ciągłości skóry związane jest z aktywacją zakończeń bólowych w powłokach ciała. Fizjologicznie zatem zabiegi te są powiązane z niewielkim bólem. W celu zminimalizowania tych niechcianych doznań stosujemy przy zabiegu znieczulenie miejscowe za pomocą kremów lub iniekcji. Odczucia pacjenta zależą zatem od jego reakcji na substancję znieczulającą oraz własnego progu bólu.
Zabiegi te mogą być wykonywane jedynie w czystych i bezpiecznych warunkach gabinetu lekarskiego lub sali zabiegowej placówki medycznej. Jedynie takie placówki, z mocy przepisów prawa, spełniają restrykcyjne normy higieniczne. Gwarantuje to pacjentowi przeprowadzenie procedur medycznych zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki, co pozwala na uniknięcie groźnych powikłań infekcyjnych, które mogłyby zakończyć się trwałym oszpeceniem, a nawet zagrażać zdrowiu i życiu pacjenta.
Dziś w sieci można kupić wszystko, nawet preparaty „doskonałej jakości i w okazyjnej cenie”. Niestety wiele z nich może okazać się niebezpieczna dla pacjenta. W naszej Klinice stosujemy jedynie bezpieczne, przebadane i certyfikowane przez agencje europejskie (CE) i amerykańskie (FDA) preparaty w klasie wyrobów medycznych, przeznaczone do iniekcji i użytku medycznego. O preparatach tych wiemy, że zostały wyprodukowane w sterylnych warunkach fabryk leków przez atestowanych producentów, prowadzących rzetelne kontrole jakości swoich produktów. W doborze produktów kierujemy się ich jakością i bezpieczeństwem dla pacjenta, a nie ceną.
Podobnie jak preparaty do iniekcji, tak i urządzenia stosowane podczas zabiegów w naszej Klinice posiadają odpowiednie certyfikaty (CE, FDA) jakości klasy urządzeń medycznych, co zapewnia lekarzowi powtarzalności warunków pracy urządzenia, a dla pacjenta oznacza bezpieczeństwo przeprowadzonego zabiegu.
We współczesnej medycynie pacjent jest najważniejszy. Odpowiednie procedury terapeutyczne proponuje lekarz, natomiast decyzję co do ich przeprowadzenia świadomie i dobrowolnie podejmuje pacjent. Decyzję tę pacjent wyraża w postaci pisemnej zgody na zabieg, odbieranej każdorazowo przez lekarza przeprowadzającego zabieg. Zgoda taka obejmuje także akceptację wykonania dokumentacji fotograficznej, dzięki której możliwa jest obiektywna ocena efektów pozabiegowych. Cała dokumentacja przechowywana jest zgodnie z wymogami prawa i nie jest bez zgody pacjenta upubliczniana.
Przed zabiegiem lekarz szczegółowo omawia z pacjentem zalecenia postępowania po zabiegu, aby zoptymalizować efekt terapeutyczny i uniknąć niespodzianek w przebiegu okresu pozabiegowego.
Podczas konsultacji pacjent przedstawia swoje potrzeby, a lekarz proponuje warianty terapeutyczne. Celem konsultacji jest stworzenie indywidualnego planu terapeutycznego, dopasowanego do potrzeb i możliwości pacjenta. Wizyta konsultacyjna nie wiąże się z obowiązkiem wykonania zaproponowanych zabiegów.
Taka obiegowa opinia jest niestety wynikiem nadużywania dobrodziejstw medycyny estetycznej w wyniku zaburzeń w osądzie własnego wyglądu i wykonywania zabiegów przez osoby do tego niepowołane. Dobrze prowadzony pacjent to taki, po którym „nic nie widać”. Efekt odpowiednio dobranych i wykonanych zabiegów jest na tyle delikatny i subtelny, iż nie zmienia rysów twarzy, a powoduje, że twarz wygląda świeżo i promiennie.