dr n. med. Maciej Naze

chirurg onkolog
Umów wiztę

P NazeM - dr n. med. Maciej Naze

Lekarz o szerokich horyzontach i dużej wiedzy. Posiada ogromne doświadczenie w laseroterapii zmian skórnych, jak również leczeniu chirurgicznym, w tym operacji z wykorzystaniem technik onkoplastycznych. Jest członkiem Breast Cancer Unit – zespołu prowadzącego najnowocześniejsze leczenie raka piersi łącznie z zabiegami rekonstrukcyjnymi. 

Jest osobą niezwykle aktywną i przedsiębiorczą. Obecnie odbywa szkolenie specjalizacyjne z zakresu medycyny nuklearnej. Jest kierownikiem pracowni pozytronowej tomografii emisyjnej (PET-CT). Prowadzi również Fundację Angelmana, wspierającej rehabilitację dzieci z tym neurologicznym schorzeniem.