Usuwanie preparatów wolumetrycznych piersi (np. Aquafilling Bodyline)

Lekarze Kliniki Lewandowicz posiadają bogate doświadczenie w leczeniu pacjentek poddanych zabiegom powiększania piersi przez wstrzyknięcie preparatów wolumetrycznych, takich jak Aquafilling Bodyline czy Los Deline. Są to implanty w formie żelu poliamidowego, wprowadzane bezpośrednio do piersi oraz – rzadziej – pośladków w celu modelowania ww. okolic. Z naszych obserwacji wynika, iż duży odsetek pacjentek, u których zastosowano ww. preparaty, rozwija powikłania. Większość powikłań, z jakimi chore zgłaszają się do Kliniki, dotyczy przemieszczenia preparatu (zależnie od sposobu podania: w dół, poniżej piersi, tworząc guzy w okolicy śród- i podbrzusza, w dołach pachowych lub nawet na plecach; wzdłuż mięśni piersiowych w stronę obojczyków i dołów pachowych). Ponadto część pacjentek zgłasza objawy stanów zapalnych, powodujących dolegliwości bólowe głównie w obszarze mięśni piersiowych. U jednej chorej rozwinęły się ropnie piersi w czasie laktacji oraz po zabiegu ewakuacji preparatu (ropnie te były jałowe, tj. nie wyhodowano z nich bakterii, a stan zapalny spowodowany był toksycznym działaniem samego preparatu). 

plas pier 15Aquafilling - Usuwanie preparatów wolumetrycznych piersi

Nasze obserwacje pokrywają się ze spostrzeżeniami czynionymi przez innych specjalistów w tej dziedzinie. Nawiązaliśmy w tym zakresie współpracę z Kliniką Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie, prowadzoną przez prof. Bartłomieja Noszczyka, oraz z czeskimi specjalistami chirurgii plastycznej, skąd pochodzi preparat. 

Diagnostykę kobiet po implantacji preparatu Aquafilling i podobnych rozpoczyna badanie ultrasonograficzne piersi. W Klinice osobą odpowiedzialną za USG piersi jest specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, dr Marek Raźniewski. Zwykle w czasie konsultacji radiologicznej obecny jest również chirurg – dr n. med. Michał Lewandowicz. Ponieważ preparat bywa nierównomiernie rozmieszczony w samych piersiach, ale również ektopowo w mięśniach, dołach pachowych czy tkance podskórnej tułowia, czasami niezbędne jest wykonanie rezonansu magnetycznego. Na podstawie badań obrazowych planowany jest zakres leczenia.

Usunięcie preparatu Aquafilling wymaga prawie zawsze znieczulenia ogólnego. Zwykle niewielkie nacięcie w fałdzie podpiersiowym pozwala na usunięcie i płukanie zbiorników żelu. Nierzadko jednak rozległe kanały, tworzące się pod wpływem migracji preparatu, wymagają wykonania dodatkowych nacięć celem umożliwienia ewakuacji i drenażu wtórnych zbiorników. Wielokrotne płukanie solą fizjologiczną jam, w których zalega żel, pozwala na pozbycie się znacznej części poliamidu; nigdy jednak nie ma możliwości usunięcia całego wprowadzonego do piersi preparatu. Drobne zbiorniki, leżące między zrazikami tłuszczu lub w tkance mięśniowej, pozostają poza zasięgiem chirurga. Wydaje się jednak, że te resztkowe depozyty organizm jest w stanie wydzielić i procesy zapalne stopniowo wygasają.

W przypadku powstania ropni związanych z obecnością preparatu, proces leczenia może być dłuższy. Zwykle nie kończy się na jednorazowym zabiegu chirurgicznym, a warunki miejscowe wymagają pozostawienia drenażu biernego lub drenażu płuczącego. Ocena przedoperacyjna jest często trudna i niektóre decyzje podejmowane są w trakcie operacji.

Po zabiegu ewakuacji żelu i wygojeniu się ran pooperacyjnych, rekomendujemy i zapewniamy chorym ścisły monitoring. Badania obrazowe oraz kliniczne wykonywane są regularnie po 1, 3 i 6 miesiącach od operacji, a następnie w okresach półrocznych przez 2—3 lata. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentkom i wczesne wykrycie ewentualnych późnych komplikacji. 

Prowadzimy również leczenie rekonstrukcyjne. Zwykle jest ono wykonywane po min. 6 miesiącach od usunięcia preparatu. W szczególnych przypadkach wykonujemy jednak jednoczasowe powiększenie piersi implantami.

plas pier 16AquafillingImpl - Usuwanie preparatów wolumetrycznych piersi