Rekonstrukcja piersi

Niezwykle ważną częścią chirurgii piersi są operacje rekonstrukcyjne. Zabiegi odtwarzania piersi po operacjach onkologicznych zwykle wykonywane są nieodpłatnie w oddziałach chirurgii onkologicznej, specjalizujących się w tego typu procedurach (tzw. BCU – ang. Breast Cancer Units). Eksperci naszej Kliniki, dr n. med. Michał Lewandowicz i dr n. med. Michał Libiszewski, również zajmują się leczeniem rekonstrukcyjnym. Wykonują operacje odtwarzania piersi przy pomocy wszczepów piersi (ekspandery, endoprotezy), jak również przy użyciu tkanek własnych (np. płatem z mięśnia najszerszego grzbietu, tzw. LD od łac. latissimus dorsi). Są również pionierami w operacjach mikrochirurgicznych, podczas których odtwarza się pod mikroskopem połączenia naczyniowe i zespala nerwy. 

Niestety, nie wszystkie operacje u pacjentek onkologicznych są refundowane przez NFZ. Do procedur, które pozostają dostępne jedynie komercyjnie, należy m.in. symetryzacja piersi. Jest to operacja, która polega na dostosowaniu wyglądu zdrowej piersi do tej poddanej rekonstrukcji. Zwykle zabieg obejmuje mastopeksję, czasem połączoną z redukcją zdrowej piersi. Niekiedy jednak pierś odtworzona jest większa od przeciwnej i wówczas wykonujemy augmentację drugiej piersi. Proces pełnej rekonstrukcji piersi i symetryzacji drugiego sutka może być skomplikowany i wymagać wykonania licznych zabiegów, jednak efekty takiego leczenia są bardzo dobre. Dotyczy to nie tylko sfery fizycznej, ale przede wszystkim psyche pacjentek, które przebyły długą i ciężką drogę terapii przeciwnowotworowej. 

plas pier 12rec sym NAC - Rekonstrukcja piersi

Ubytki w utkaniu piersi występują nie tylko po amputacjach, ale również po operacjach oszczędzających piersi. Wówczas korzystnym i stosunkowo mało inwazyjnym rozwiązaniem może być lipofilling, czyli przeszczep własnej tkanki tłuszczowej. Pozwala od nie tylko na wypełnienie ubytku, ale również wpływa regenerująco na skórę oraz poprawia wygląd blizny pooperacyjnej. Często transfer tłuszczu wykonuje się właśnie ze względu na zbliznowacenia, np. po radioterapii. Udowodniono, że po takim zabiegu blizna staje się bardziej miękka, co sprzyja rehabilitacji i ogranicza ryzyko powstania obrzęku chłonnego.