Operacje plastyczne piersi

Pierś u człowieka, podobnie jak u wszystkich ssaków, posiada fizjologiczne funkcje związane z karmieniem potomstwa. Inaczej jednak niż u zwierząt, biust ma zasadniczą funkcję w kształtowaniu wizerunku ciała kobiety, definiuje jego atrakcyjność. Tak jak elegancki strój, biżuteria czy makijaż, piękne piersi sprawiają, że zarówno postrzeganie ich właścicielki przez otoczenie – damskie i męskie – jak również przez samą kobietę jest lepsze. 

Najwyraźniej kwestia ta widoczna jest u pacjentek po leczeniu onkologicznym: w tej grupie kobiet operacje rekonstrukcyjne potrafią diametralnie zmienić jakość życia, postrzeganie własnego ciała i nastawienie do całego procesu leczenia. Czy jednak uzasadnione jest przeprowadzanie operacji o charakterze czysto estetycznym u zdrowych kobiet?

Podejmując decyzję o wykonaniu operacji, rozważamy stosunek pomiędzy spodziewanymi korzyściami a ryzykiem, jakie wiąże się z każdą interwencją chirurgiczną. Operacje plastyczne są generalnie bezpieczne, tzn. obarczone niewielkim odsetkiem powikłań. O możliwych komplikacjach trzeba jednak wiedzieć, a decyzję o zabiegu powinna determinować silna motywacja poparta realnymi oczekiwaniami odnośnie rezultatów. Spokojne, merytoryczne omówienie preferowanego sposobu i przebiegu całego procesu leczenia, wypracowanie wspólnej wizji z chirurgiem, któremu powierza się przeprowadzenie operacji, jak również rzetelne przygotowanie do zabiegu stwarzają warunki do osiągnięcia optymalnego wyniku i bezpieczeństwa wybranej procedury.

Rezultaty są prawie bez wyjątków bardzo dobre. W moim pojęciu chirurgia piersi to jedna z najbardziej spektakularnych dziedzin. Kiedy kilka godzin po operacji odsłaniamy efekty działań, wiele pacjentek nie potrafi ukryć emocji – to najlepsza rekomendacja dla innych pacjentek i komentarz do krytycznych opinii na temat celowości takich zabiegów. I warto jeszcze podkreślić, że odpowiednio „poprawione” piersi nie muszą być nienaturalne. Miękkie, kształtne i przyjemne w dotyku – takich wrażeń oczekujemy od naszych pacjentek.